FIPOK

Fiziológiai és pszichológiai személyi kalibrálási adatokon alapuló vizsgálati módszer kutatása és neurofeedback-elven működő alkalmasság-vizsgálati rendszer kifejlesztése.

A kutatás aktualitását az adja, hogy a fokozott felelősségű, vagy különösen nagy terhelést okozó feladatot végzők (pl. légi-szakszemélyzet) alkalmasság-vizsgálatánál az utóbbi időben erőteljesebb hangsúlyt kapott a mentális alkalmasság és az állapotszűrés jelentősége – egyik ilyen ok pl. a Germanwings 2015-ös katasztrófája is.

A projekt első kutatási fázisának célkitűzése, - a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Repülő-és Űrorvosi Tanszék közreműködésével, - a különösen nagy felelősséggel járó feladatot végzők (pl. légijárművezetők, légiirányítók), vagy extrém környezeti, vagy fizikai igénybevételnek kitett egyének mentális alkalmasság-vizsgálatához és szűréséhez új, egyéni alapértékeket rögzítő kalibrációs módszertan, valamint a valós helyzetet célzó korrelációs kiértékelő algoritmus kutatása és kidolgozása.

A második fázisban a módszertanon alapuló vizsgálatokhoz többcsatornás, integrált mérőrendszer fejlesztése történik, olyan vezeték nélküli szenzorok alkalmazásával, mely a hagyományos laboratóriumi méréseken túl a valós körülmények között tevékenykedők vizsgálatára is alkalmas, és ezzel a megalapozottabb alkalmasság-vizsgálati döntések meghozatalát támogatja. A rendszer új eleme a méréshez szinkronizált videofelvételt biztosító egység, az eseményekre adott reakciók pontos kiértékelésének támogatására.

A komplex vizsgálatokon túl a rendszer alkalmas lesz a műszeres stressz szint mérésére és protokoll szerinti szűrésre. A protokollok kidolgozása lehetőséget ad gyakoribb „gyors” szűrési vizsgálatok végzésére és gyanú esetén szakcentrumba küldésre, mely akár egy esetleges katasztrófa bekövetkezését is megelőzheti. A projekt eredményei és a kifejlesztendő világviszonylatban új eszköz használata a tevékenységük során több emberre, illetve nagy értékű berendezésekre/eszközökre esetlegesen veszélyt jelentő egyének mentális állapota okozta kockázatot csökkenti.