FIPOK project 2018-2019 KFI_16-1-2017-0567

FIPOK – Mentális alkalmasság és állapotszűrés

A KFI_16-1-2017-0567 azonosító számú „Fiziológiai és pszichológiai személyi kalibrálási adatokon alapuló vizsgálati módszer és neurofeedback-elven működő alkalmasság-vizsgálati rendszer kifejlesztése„ című projekt kutatásának alapját a fokozott felelősségű, vagy különösen nagy terhelést okozó feladatot végzők (pl. légi szakszemélyzet) alkalmassági vizsgálatánál az utóbbi időben erőteljesebb hangsúlyt szerző mentális alkalmasság és állapotszűrés adja. A fejlesztés keretében új, egyéni alapértékeket rögzítő kalibrációs módszertan, valamint a valós helyzetet célzó korrelációs kiértékelő algoritmus kerül kidolgozásra. Ezen túl a módszertanon alapuló vizsgálatokhoz többcsatornás, integrált merőrendszer fejlesztése történik. A komplex vizsgálatokon túl a rendszer alkalmas lesz a műszeres stressz-szint mérésére és protokoll szerinti szűrésre. A projekt eredményeként születő újítás alkalmassági vizsgálatoknál való alkalmazása csökkenti a fokozott igénybevételű pozíciókban teljesítő egyének mentális állapota által okozott veszélyt és kockázatot.

Média megjelenés